Γιατί πρέπει να αντιμετωπίζεται η απώλεια ακοής

Είναι σημαντικό να συνειδητοποιήσετε με πόσους τρόπους η προβληματική ακοή μπορεί να επηρεάσει την υγεία σας.

Μια έρευνα στο JAMA Otolaryngology-Head & Neck Surgery, δείχνει ότι η απώλεια ακοής μπορεί να οδηγήσει σε καταστάσεις όπως κατάθλιψη και σοβαρό τραυματισμό.

Αν υποπτεύεστε ότι η ακοή σας εξασθενεί, δείτε γιατί θα πρέπει να την εξετάσετε το γρηγορότερο.

Τα ακουστικά βοηθήματα μπορούν να βελτιώσουν σημαντικά τη ζωή

Αν κάποιος έχει αμηχανία να φορέσει ακουστικό βοήθημα δεν χρειάζεται να νιώθει έτσι. Σε πολλές περιπτώσεις μετά βίας είναι εμφανές. Αν το κόστος τον απασχολεί θα πρέπει να μιλήσει με ειδικό για διάφορα είδη αγωγών που θα μπορούσαν να είναι κατάλληλα για αυτόν.

Επηρεάζει άμεσα τον εγκέφαλο

Πρόσφατη έρευνα του University of Pennsylvania, ανακάλυψε ότι η ατροφία του εγκεφάλου μπορεί να συνδέεται άμεσα με δυσκολίες στην ακοή.

Αυτό σημαίνει ότι περιοχές στον εγκέφαλο που χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία ήχου συρρικνώνονται, οδηγώντας σε ακόμα περισσότερες δυσκολίες στην κατανόηση του λόγου και σε άλλες νοητικές ικανότητες.

Όσο πιο γρήγορα διορθώσει κάποιος την απώλεια ακοής τόσο πιο σύντομα θα μπορεί να σταματήσει την ατροφία του εγκεφάλου.

Καθώς η ακουστική ικανότητα μειώνεται με την ηλικία, παρεμβάσεις όπως ακουστικά βοηθήματα, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όχι μόνο για τη βελτίωση της ακοής αλλά και για τη διατήρηση του εγκεφάλου, δήλωσε ο ερευνητής Jonathan Peelle, του Perelman School of Medicine.

Επηρεάζει την κοινωνική ζωή και τις σχέσεις

Όσο περισσότερο κοπιάζουν οι άνθρωποι να ακούν συζητήσεις τόσο τείνουν να αποφεύγουν τις κοινωνικές συναναστροφές. Παιδιά με απώλεια ακοής σε μικρή ηλικία μπορούν επίσης να απομακρυνθούν από τους συνομήλικούς τους.

Η απώλεια ακοής μπορεί επίσης να επηρεάσει τη σχέση με την οικογένεια και τους φίλους, καθώς κάποιους πασχίζει να προφέρει τα συναισθήματα τα κάνοντας τον να αισθάνεται αμηχανία. Πρόσφατη έρευνα ανακάλυψε ότι ποσοστό 73% ανθρώπων με απώλεια ακοής και 41% των συγγενών τους πιστεύουν ότι οι οικογενειακές τους σχέσεις βελτιώθηκαν όταν άρχισαν να φορούν ακουστικά βοηθήματα.

Η απώλεια ακοής μπορεί να επηρεάσει την παραγωγικότητα και το εισόδημα

Σε μια οικονομία με προβλήματα και στο εργασιακό περιβάλλον είναι σημαντικό να είναι κάποιος όσο παραγωγικότερος μπορεί.

Η απώλεια ακοής μπορεί να επηρεάσει σοβαρά την παραγωγικότητα και τη συγκέντρωση, αν παραμείνει χωρίς αντιμετώπιση. Αν εργάζεστε σε περιβάλλον όπου η ασφάλεια παίζει σημαντικό ρόλο και επηρεάζεται η ακοή, η μη αποκάλυψη και αντιμετώπιση της πάθησης μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό.

Πηγές: iatronet

Ιδιαιτερότητες βαρήκοων παιδιών στη μάθηση

Θα ήταν παράτολμο να συμπεράνει κανείς ότι όλα τα παιδιά με ακουστική απώλεια παρουσιάζουν τις μαθησιακές δυσκολίες που θα αναφερθούν. Το επίπεδο και η αιτιολογία της ακουστικής απώλειας και η ηλικία του παιδιού κατά την εμφάνισή της, είναι καθοριστικοί παράγοντες για την μετέπειτα μαθησιακή εξέλιξη του παιδιού.

Οι κυριότερες μαθησιακές δυσκολίες που παρουσιάζονται σε παιδιά με προβλήματα ακοής είναι:

Τα βαρήκοα παιδιά χρησιμοποιούν περιορισμένο λεξιλόγιο στον προφορικό και γραπτό λόγο, λόγω των περιορισμένων ακουστικών ερεθισμάτων που έχουν. Παρουσιάζουν δυσκολία στην ανάπτυξη και τον εμπλουτισμό του λεξιλογίου τους ώστε να είναι ανάλογο με την ηλικία τους. Παράλληλα δυσκολεύεται στη διαφοροποίηση μεταξύ λέξεων με παρόμοια σημασία και στη χρήση ταυτοσήμων και συνωνύμων λέξεων.

Τα βαρήκοα παιδιά παρουσιάζουν προβλήματα σύνταξης του προφορικού και γραπτού λόγου. Η γραπτή έκφραση αυτών των παιδιών υστερεί σε σχέση με τους συμμαθητές τους. Χρησιμοποιούν απλουστευμένες προτάσεις οι οποίες περιέχουν κυρίως ρήματα, ουσιαστικά και επίθετα και παραλείπουν άρθρα, προθέσεις και συνδέσμους.

Τα βαρήκοα παιδιά δυσκολεύονται στην προφορική και γραπτή απόδοση ενός κειμένου ή μιας ιστορίας. Γι αυτά τα παιδιά, η διήγηση ή η περίληψη ενός κειμένου γίνεται με πολλές παραλείψεις.

Τα βαρήκοα παιδιά δυσκολεύονται στην κατανόηση σύνθετων προφορικών και γραπτών προτάσεων λόγω της διαφορετικής σύνταξης που χρησιμοποιούν και του περιορισμένου λεξιλογίου που κατέχουν.

Τα βαρήκοα παιδιά κάνουν παρατονισμούς ή / και παραλείψεις στον τονισμό λόγω της ποιότητας του ακουστικού ερεθίσματος που παίρνουν.

Τα βαρήκοα παιδιά παρουσιάζουν σημαντικές δυσκολίες στη χρήση όλων των ρηματικών χρόνων και στην αντίληψη της χρονικής σημασίας του καθενός. Στον προφορικό και γραπτό λόγο χρησιμοποιούν τον ενεστώτα, αόριστο και στιγμιαίο μέλλοντα.

Τα βαρήκοα παιδιά δυσκολεύονται στην παρακολούθηση προφορικών οδηγιών, ιδιαίτερα αν αυτές είναι σύνθετες και αποτελούνται από πολλά μέρη.

Τα βαρήκοα παιδιά δυσκολεύονται στη χρήση και κατανόηση παροιμιών, ανεκδότων και μεταφορών.

Τα βαρήκοα παιδιά μπορούν να εκφραστούν καλύτερα στην περιγραφή εικόνων παρά στη δημιουργία φανταστικών ιστοριών.

Η εκπαίδευση βαρήκοων παιδιών είναι ένας τομέας της εκπαίδευσης ιδιαίτερα απαιτητικός διότι ζητάει από την παιδαγωγό να αναπτύξει ένα ατομικό πρόγραμμα εκπαίδευσης το οποίο να ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες κάθε παιδιού.

Το πρόγραμμα αυτό πρέπει να είναι ιδιαίτερα ευέλικτο ώστε να τροποποιείται συνεχώς και να συμβαδίζει με τις προτεραιότητες που πρέπει να έχει η κατεύθυνση μάθησης του παιδιού.

Ο ρόλος της ειδικού παιδαγωγού είναι σημαντικός τόσο σε θέματα εκπαίδευσης – δηλαδή στο μαθησιακό τομέα του παιδιού – όσο και σε θέματα καθοδήγησης των γονέων. Οι γονείς μετά την αρχική επαφή και την καθοδήγηση που παίρνουν από τους γιατρούς, θα πρέπει να έχουν ως μόνιμο σύμβουλο και συνεργάτη στο έργο τους, τις ειδικούς παιδαγωγούς.

Η ειδικός παιδαγωγός πρέπει να είναι ενήμερη για τις επιλογές που έχουν οι γονείς στην εκλογή του σχολείου και του εκπαιδευτικού προγράμματος καθώς και τη χρήση των ακουστικών που θα είναι κατάλληλα για το συγκεκριμένο μαθητή.

Η ειδική παιδαγωγός γίνεται ο σύνδεσμος μεταξύ σχολείο και οικογένειας.

Η ειδική παιδαγωγός αναπτύσσει στενότατες σχέσεις με τους μαθητές της λόγω της φύσεως της δουλειάς της. Η εξατομικευμένη βοήθεια που παρέχει στα παιδιά δεν είναι απλά η μετάδοση κάποιων πληροφοριών στο παιδί. Η ειδική παιδαγωγός είναι ο σύμβουλος του παιδιού, το άτομο στο οποίο το παιδί θα μπορεί να εξωτερικεύσει κάποιες ανησυχίες, απορίες και προβληματισμούς του.

Ειδικότερα στα βαρήκοα παιδιά, των οποίων ο προφορικός λόγος παρουσιάζει ιδιαιτερότητες η ειδική παιδαγωγός γίνεται πολλές φορές μέσο επικοινωνίας μεταξύ αυτών και του ακούοντος κόσμου.

Στο μαθησιακό τομέα είναι σημαντικός ο τρόπος μετάδοσης των πληροφοριών. Η ειδική παιδαγωγός χρησιμοποιεί πολλά οπτικά ερεθίσματα και εικόνες ώστε να γίνεται πιο κατανοητή. Το βαρήκοο παιδί χρειάζεται την οπτική επεξήγηση για να αντιληφθεί κάποιες έννοιες.

Σε αυτές τις περιπτώσεις ο προφορικός λόγος δεν είναι πολλές φορές αρκετός. Στο παιδί δίνονται απλές οδηγίες οι οποίες επαναλαμβάνονται όταν χρειάζεται.

Παράλληλα, κάθε επίσκεψη και γεγονός μετατρέπονται σε ευκαιρίες γλωσσικής ανάπτυξης για τον εμπλουτισμό του λεξιλογίου και την προφορική και γραπτή έκφρασή του.

Πηγές: iatronet

Απώλεια ακοής: Πόσο αυξάνει τον κίνδυνο κατάθλιψης

Η απώλεια ακοής στους ηλικιωμένους συχνά δεν αναγνωρίζεται και δεν αντιμετωπίζεται.

Η έγκαιρη διάγνωση ωστόσο, θα μπορούσε να συμβάλλει στην πρόληψη της κατάθλιψης, σύμφωνα με τα ευρήματα νέας μελέτης.

Οι ηλικιωμένοι που υποφέρουν από απώλεια ακοής αντιμετωπίζουν υψηλό κίνδυνο κατάθλιψης και όσο μεγαλύτερη είναι η απώλεια ακοής, τόσο μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος, σύμφωνα με τους ερευνητές.

«Οι περισσότεροι άνθρωποι άνω των 70 ετών έχουν τουλάχιστον ήπια απώλεια ακοής, λίγοι είναι όμως αυτοί που διαγιγνώσκονται και πολλοί λιγότεροι την αντιμετωπίζουν», δήλωσε ο ερευνητής Justin Golub, επίκουρος καθηγητής ωτορινολαρυγγολογίας και χειρουργός κεφαλής και τραχήλου στο Πανεπιστήμιο Columbia της Νέας Υόρκης.

«Η απώλεια ακοής μπορεί εύκολα να διαγνωστεί και να αντιμετωπιστεί και η θεραπεία της μπορεί να γίνει ακόμη πιο σημαντική εάν συμβάλλει στην πρόληψη ή την αντιμετώπιση της κατάθλιψης», δήλωσε ο Golub.

Για τις ανάγκες της μελέτης, ο Golub και οι συνεργάτες του συγκέντρωσαν δεδομένα για πάνω από 5.200 ενήλικες άνω των 50 ετών που συμμετείχαν σε μελέτη για την υγεία των Λατινοαμερικανών. Κάθε συμμετέχων στη μελέτη υποβλήθηκε σε τεστ ακοής και εξετάστηκε για κατάθλιψη.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι τα άτομα με ήπια απώλεια ακοής είχαν διπλάσιες πιθανότητες να διαγνωστούν με κλινική κατάθλιψη συγκριτικά με όσους είχαν φυσιολογική ακοή.

Τα άτομα με σοβαρή απώλεια ακοής είχαν πάνω από τετραπλάσιες πιθανότητες να εμφανίσουν κατάθλιψη, σύμφωνα με τα ευρήματα.

Η μελέτη δεν απέδειξε ότι η απώλεια της ακοής προκάλεσε κατάθλιψη. «Είναι όμως κατανοητό πώς η απώλεια της ακοής μπορεί να συμβάλει σε συμπτώματα κατάθλιψης», δήλωσε ο Golub.

Η απώλεια ακοής τείνει να απομονώνει κοινωνικά τους ανθρώπους και η κοινωνική απομόνωση μπορεί να οδηγήσει σε κατάθλιψη, εξήγησε.

 

Πηγές: onmed

Πότε χρειάζεται έλεγχο η ακοή του παιδιού

Βαρηκοΐα ονομάζεται η απώλεια της ακοής και οφείλεται κατά 50% σε γενετικούς παράγοντες (συγγενής βαρηκοΐα), κατά 25% σε περιβαλλοντικούς (λοιμώξεις, ηχητικοί τραυματισμοί, ωτοτοξικά φάρμακα), ενώ το 25% των περιπτώσεων είναι άγνωστης αιτιολογίας.

Η παιδική βαρηκοΐα στατιστικά εμφανίζεται στο 0,9 – 1,7 νεογνό ανά 100.000, ενώ στη χώρα μας αναλογούν 100 νεογνά με μεγάλου βαθμού βαρηκοΐα και ένας μεγαλύτερος αριθμός νεογνών με μικρότερου βαθμού βαρηκοΐα.

H πρώιμη διάγνωση της παιδικής βαρηκοΐας, στην οποία θεμελιώδη ρόλο παίζει η μητέρα και γενικότερα η οικογένεια, που πρώτες θα αναγνωρίσουν το πρόβλημα και θα οδηγήσουν το παιδί στον ωτορινολαρυγγολόγο, αποτελεί τη βάση της επιτυχίας για την αντιμετώπισή της.

Η πρώιμη διάγνωση και η αντιμετώπιση της βαρηκοΐας στα νεογνά είναι σημαντική για την ανάπτυξη του παιδιού, γι’ αυτό και ο έλεγχος πρέπει να γίνεται πριν από την έξοδο από το μαιευτήριο και να περιλαμβάνει όλα τα μωρά, καθώς έχει διαπιστωθεί ότι το 50% της συγγενούς βαρηκοΐας αφορά σε νεογνά που δεν έχουν προβλήματα υγείας, ενώ μόνο το 50% αφορά σε εκείνα υψηλού κινδύνου, που νοσηλεύονται στη μονάδα προώρων.

Πότε θέλει έλεγχο η ακοή του παιδιού

Η Πανελλήνια Ωτορινολαρυγγολογική Εταιρεία συνιστά τον έλεγχο της ακοής στα παιδιά ως εξής:

– Αμέσως μετά τη γέννηση και προτού η μητέρα εξέλθει του μαιευτηρίου

– Πριν αρχίσει νηπιαγωγείο

– Όποτε υπάρχει υποψία βαρηκοΐας

Ενδείξεις παιδικής βαρηκοΐας:

– Δεν ανταποκρίνεται όταν το φωνάζουν

– Μιλάει πολύ δυνατά

– Ακούει τη τηλεόραση σε μεγάλη ένταση

– Προφέρει τις λέξεις λανθασμένα

– Δεν πάει καλά στο σχολείο

– Είναι συχνά εκνευρισμένο και υπερκινητικό

Πηγές: onmed

Οι άγνωστες αλλά σοβαρές συνέπειες της βαρηκοΐας

Η βαρηκοΐα είναι μια πολύ συνηθισμένη βλάβη, καθώς ένας στους τρεις ανθρώπους ηλικίας άνω των 60 ετών έχουν μειωμένη ακοή.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εκτιμά ότι 43 εκατομμύρια παιδιά και νέοι, ηλικίας 12 έως 35 ετών, έχουν απώλεια ακοής εξαιτίας της δυνατής μουσικής.

Ωστόσο, οι περισσότεροι πάσχοντες περιμένουν κατά μέσο όρο 5 έως 15 χρόνια πριν απευθυνθούν σε ειδικό, αψηφώντας τις βαθιές σωματικές, ψυχολογικές, επαγγελματικές και κοινωνικές συνέπειες.

Ο δρ Μαρκ Χάμελ, ψυχολόγος στη Νέα Υόρκη, είναι ένας από τους ασθενείς που περίμεναν πάρα πολλά χρόνια μέχρις ότου απευθυνθούν σε ειδικό για να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα της βαρηκοΐας τους.

«Επί τρεις δεκαετίες έπρεπε να κοιτάζω τους συνομιλητές μου κατά πρόσωπο και να βρισκόμαστε σε ήσυχο χώρο, ειδάλλως δεν υπήρχε περίπτωση να ακούσω τι έλεγαν» λέει στην εφημερίδα «Νιου Γιορκ Τάιμς». «Στερήθηκα την κοινωνική μου ζωή, ατέλειωτες στιγμές χαράς με τα παιδιά μου, ακόμα και το τραγούδι των πουλιών. Ήταν θλιβερό όταν συνειδητοποίησα πόσα έχασα αδίκως».

Όσο περισσότερο καθυστερεί ο πάσχων, τόσο περισσότερα χάνει, αλλά και τόσο πιο δύσκολο θα είναι να προσαρμοστεί στα βοηθήματα ακοής.

Επιπτώσεις

Για τους πάσχοντες από βαρηκοΐα, η σύγχυση, οι δυσκολίες στη συγκέντρωση και η απόσπαση της προσοχής είναι συχνές νοητικές συνέπειες, ανέφεραν προσφάτως στην επιθεώρηση «Clinical Interventions in Aging» επιστήμονες από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Φεράρα, στην Ιταλία.

Άλλες συχνές συνέπειες είναι η αδυναμία να σκεφτεί ο πάσχων καθαρά και οι δυσκολίες στη λήψη αποφάσεων. Επιπλέον, όταν κάποιος δεν ακούει καλά, μπορεί να αρχίσει να φοβάται ότι οι άλλοι μιλούν γι’ αυτόν πίσω από την πλάτη του και έτσι μπορεί να εκδηλώσει αισθήματα θυμού και ντροπής, καθώς και απώλεια αυτοεκτίμησης.

Η βαρηκοΐα έχει σχετισθεί και με αυξημένο κίνδυνο άνοιας, δεδομένου ότι η σιωπή συνεπάγεται με μειωμένα νοητικά ερεθίσματα και όσο πιο σοβαρή είναι τόσο αυξάνεται ο κίνδυνος, σύμφωνα με μελέτη του Κέντρου Γήρανσης και Υγείας του Πανεπιστημίου Τζονς Χόπκινς.

Οι δυσκολίες στην ακοή έχουν και σωματικές συνέπειες, όπως υπερβολική κόπωση, στρες και πονοκεφάλους, που μπορεί να οφείλονται στην προσπάθεια που καταβάλλει ο ασθενής να ακούσει. Επίσης έχουν σχετισθεί με αυξημένα προβλήματα διατροφής, ύπνου και σεξουαλικής λειτουργίας.

Άλλες μελέτες τις έχουν συσχετίσει με μειωμένη παραγωγικότητα, επιδόσεις στη δουλειά και επιτυχίες στην επαγγελματική σταδιοδρομία (επομένως και με χαμηλότερο εισόδημα), αλλά και με διπλάσιο κίνδυνο ανεργίας, σε σύγκριση όχι μόνο με τα άτομα με φυσιολογική ακοή αλλά και με τους βαρήκοους που φορούν ακουστικά βαρηκοΐας.

Τέλος, υπάρχουν και ζητήματα ασφάλειας, αφού οι βαρήκοοι χάνουν ακουστικά μηνύματα απαραίτητα για την επιβίωση – από το τηλέφωνο ή τον συναγερμό στο σπίτι έως την κόρνα ενός αυτοκινήτου.

 

Πηγές: onmed